1. Inschrijven

Hoe schrijf ik me in bij WY Studentenuitzendbureau, moet ik een afspraak maken?

Je zoekt een baan, daarom maken WY graag tijd voor je. Het is voor ons goed om te weten of je niet al eerder ingeschreven bent geweest bij WY Studentenuitzendbureau. Meld je daarom eerst on-line aan. Vul hier je persoonlijke details en upload je cv. WY kunnen dan op kantoor direct contact met je opnemen zodra er een geschikte baan voor je voorbij komt. Onze professionele kantoormedewerkers helpen je graag op weg naar een leuke part-time of full-time baan. WY Studentenuitzendbureau helpt je op weg.

0 1

Hoe gaat de verdere procedure na het inschrijven?

Als je je online hebt nemen WY direct contact me je op zodra er een passende baan voorbij komt. In dat geval wordt je waarschijnlijk op een van de vestigingen uitgenodigd om de mogelijkheden en de baan door te nemen.

0 1

Wat moet ik meebrengen als ik me inschrijf op kantoor?

Een onlangs ge-update CV, geldige legitimatie (paspoort of identiteitskaart), een kopie van een bankpas.

0 1

2. Banen

Welke banen vind ik bij WY Studentenuitzendbureau?

WY zijn van alle markten thuis. Op onze site kun je bijbanen, fulltime /parttime banen, vakantiebanen, stages maar ook startersfuncties vinden. Sommige vacatures worden al vervuld voordat ze op de website komen, we zoeken dan wel altijd in onze database van kandidaten vandaar dat inschrijven altijd belangrijk blijft!

0 0

Zijn uitzendbanen alleen tijdelijke banen of kun je ook een vast dienstverband krijgen?

Je kunt, als je via WY Studententenuitzendbureau werkt, ook kans maken op een vast dienstverband.

0 0

3. Voorwaarden

Welke CAO voorwaarden hanteert WY Studentenuitzendbureau voor haar werknemers?

Per 1 juni 2014 is er een nieuwe NBBU-CAO voor Uitzendkrachten van kracht gegaan (NBBU staat voor Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen). Deze is geldig tot 1 juni 2019. In deze CAO staan al jouw rechten en plichten. Je kunt de CAO downloaden helemaal onderaan de pagina onder CAO uitzendkracht

0 0

Hoe werkt het fasensysteem?

Fase 1 en 2
Fase 1 telt 26 gewerkte weken en fase 2 telt 104 gewerkte weken. Alle weken waarin je daadwerkelijk werkzaamheden hebt verricht tellen mee als een gewerkte week, ongeacht hoeveel uren er in die week zijn gewerkt. Als er sprake is van een onderbreking tussen twee overeenkomsten van 26 weken of langer, begint de telling van de gewerkte weken opnieuw. Fase 1 vangt dan opnieuw aan.

In fase 1 en 2 is het uitzendbeding van toepassing. Wat betekent dit? Kernbegrip is: ‘Einde opdracht is einde contract’. Daarnaast is de uitzendonderneming alleen loon verschuldigd over de periode dat de uitzendkracht daadwerkelijk uitzendwerk heeft verricht. En bij ziekte valt de uitzendkracht onder het vangnet van het UWV.

Fase 3
Als fase 1 en 2 zijn voltooid en binnen 26 weken worden de werkzaamheden voortgezet, dan ga je over in fase 3. Fase 3 duurt 52 kalenderweken en gedurende deze periode kunnen er maximaal 4 uitzendovereenkomsten voor bepaalde tijd worden aangegaan.

Bij een onderbreking van 13 weken of langer maar korter dan 26 weken, begint de telling van fase 3 opnieuw. Bij een onderbreking van langer dan 26 weken, begint de telling van fase 1 opnieuw. Gedurende deze overeenkomsten heeft de uitzendkracht recht op loondoorbetaling bij ziekte of als het werk wegvalt.

Fase 4
Na fase 3 volgt eventueel fase 4. In deze fase krijgt de uitzendkracht een uitzendovereenkomst voor onbepaalde tijd.

0 0

4. Contract

Als ik aan het werk ga is het bedrijf (inlener) of WY dan mijn werkgever

Wanneer jij uitgezonden of gedetacheerd wordt is WY Studentenwerk Uitzendbureau je werkgever. WY betalen ook je loon uit. Wel bestaat de kans dat de inlenende partij graag jou direct wil inhuren. Hiervoor moeten de drie partijen dan in overleg treden.

0 0

Krijg ik een contract als ik via WY Studentenuitzendbureau werk?

Zodra je aan het werk gaat voor WY dan ontvang je een uitzendovereenkomst in Fase 1 met een uitzendbeding. Dit betekent dat WY je werkgever wordt. Niemand gaat via WY aan het werk zonder een getekende overeenkomst.

0 0

Welke contractvormen zijn er mogelijk?

Wanneer je gaat werken via WY dan bestaan er verschillende contractsvormen:

 • Een uitzendovereenkomst
 • Op detacheringsbasis
 • Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
 • Via Werving & Selectie (je komt direct onder contract bij de werkgever)

0 0

5. Salaris, declareren van uren, loon, ziekte, feestdagen

Wat wordt mijn salaris?

WY werkt met de CAO of loonregeling van het inlenende bedrijf; dat heet het loonverhoudingsvoorschrift. Iedereen is zo gelijk voor ons. Jouw salaris is daarmee gelijk aan dat van de medewerkers die een vast contract hebben als jullie dezelfde ervaring en skills hebben.

0 1

Uren doorgeven hoe werkt dat?

Je gebruikt onze werkbriefjes welke je aan het einde van je werkzaamheden laat aftekenen door je contactpersoon bij de inlener. Het is belangrijk dat jij in ieder geval binnen 24 uur je uren digitaal doorgeeft bij WY via ons programma XPS. We moeten nog wel altijd je hard-copy, afgetekende exemplar ontvangen. Enkele klanten werken met prikklokken. In dat geval ontvangen wij een overzicht van de gewerkte uren van onze klanten.

0 0

Waar vind ik de werkbriefjes die ik kan laten ondertekenen?

Je kunt deze werkbriefjes downloaden en uitprinten onderaan de pagina bij het kopje werkbriefjes. Als je ze uitgeprint hebt laat je ze invullen en ondertekenen door jouw contactpersoon binnen het bedrijf. Zorg dat de briefjes afgetekend zijn want alleen dan worden ze uitbetaald. Liefst met een bedrijfsstempel erop.

0 0

Wanneer wordt je salaris overgemaakt?

Bij WY krijg je de laatste week van de nieuwe maand je salaris overgemaakt. Dus alles wat je in de vorige maand gewerkt hebt. WY werken met een online urensysteem XPS logic. Hiermee geef je online je uren en declaraties door en zo heb je altijd overzicht hoeveel en wanneer je gewerkt hebt.

0 0

Wanneer krijg ik een loonstrook?

Je ontvangt de loonstrook de week voodat je je salaris ontvangt.

0 0

Wat moet ik doen als ik ziek ben?

Ziek worden kan helaas iedereen overkomen. Wel is het belangrijk dat je dit zo snel mogelijk aan WY doorgeeft. Dus bij voorkeur al als je het aanvoelt komen. Zo hebben WY de tijd een vervanger te regelen. Echter uiterlijk voor 07.00 uur ‘s ochtends op je werkdag.

Je hebt recht op een uitkering van het UWV als je in fase 1 of 2 zit. Deze uitkering wordt door ons bureau via het UWV aangevuld tot 90%. Zit je in fase 3 of 4 dan vindt de uitkering via WY Studentenwerk plaats.

0 0

Feestdagen

WY hebben een regeling voor alle uitzendkrachten met feestdagen. Als er sprake is van loonderving (dus een feestdag niet op een andere dag inhaalt), betalen WY de uren door die hij/zij normaal gesproken op deze dag werkt*.

Dit zijn de erkende feestdagen:

 • Nieuwjaarsdag *
 • Tweede Paasdag
 • Koninginnedag
 • Bevrijdingsdag (iedere 5 jaar) *
 • Hemelvaartsdag
 • Tweede Pinksterdag
 • Eerste Kerstdag *
 • Tweede Kerstdag *

* niet als deze vallen op zaterdagen en/of zondagen

0 0